• 31.10.2022
  • 193 wyświetleń

Alicja

,,Na stażu w YIT zostałam szybko wdrożona w bieżące obowiązki oraz pracę zespołu, dzięki temu mam możliwość zdobywania wiedzy praktycznej i poznawania branży deweloperskiej ,,od środka".

Istotna w firmie jest dla mnie również atmosfera i łatwa komunikacja z innymi działami."