Misja i wartości

Misja i wartości

Więcej życia w zrównoważonych miastach

Tworzymy lepsze warunki do życia i wierzymy, że ludzie nadal będą przeprowadzać się do miejskich ośrodków wzrostu.

Ludzie pragną bezpieczeństwa, wygody i łatwości w codziennym życiu.

Ludzie chcą wieść życie, w którym mają swobodny dostęp do węzłów komunikacyjnych, a dom, praca, zainteresowania i usługi są ze sobą połączone.

To właśnie dlatego przychodzimy do pracy w YIT każdego dnia.

STRATEGIA 

Zaktualizowana strategia YIT na lata 2020-2022 została ogłoszona we wrześniu 2019 roku. Jej celem jest dążenie do poprawy rentowności oraz utrzymanie stabilności finansowej. Do priorytetów strategicznych spółki, źródeł wzrostu i rentowności strukturalnej, należą rozwój miast oraz niecykliczna działalność w zakresie nieruchomości i usług partnerskich.

Rada Dyrektorów potwierdziła długoterminowe cele finansowe w zakresie zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) powyżej 12% (bez zmian) oraz wskaźnika zadłużenia <50% z uwzględnieniem wpływu MSSF 16 do końca okresu objętego strategią (bez zmian). Ponadto, spółka dąży do corocznej rosnącej dywidendy (bez zmian) wypłacanej w dwóch ratach.

Nasze filary sukcesu wspierają strategiczne projekty

Najlepsza wydajność 

Zwiększenie zrównoważonego rozwoju

Sukces z klientami i partnerami 

Szczęśliwi ludzie 

Podstawy sposobu pracy w YIT

Wizja 

Więcej życia w zrównoważonych miastach.

Misja

Tworzymy lepsze miejsca do życia.

Wartości 

Szacunek

  • Dbamy o klientów i personel
  • Poszukujemy rozwiązań przyjaznych dla środowiska

Współpraca

  • Jesteśmy otwarci i dzielimy się wiedzą

  • Angażujemy i współpracujemy, aby odnieść sukces

Kreatywność

  • Ufamy i budujemy pozytywnego ducha

  • Umożliwiamy wprowadzanie innowacji i rzucamy wyzwania

Pasja

  • Naszym celem jest jakość, wiedza i wyniki
  • Pracujemy etycznie i dotrzymujemy obietnic