Misja, wizja oraz wartości YIT są podstawą naszej działalności oraz metod pracy. Koncentrujemy się na długoterminowym sukcesie, co oznacza, iż nie dążymy do dobrych okresowych wyników finansowych za wszelką cenę. Aby osiągnąć sukces szanujemy partnerów, tworząc wartość zarówno dla klientów, akcjonariuszy, jak i dla pracowników.

Naruszenie zasad jest niezwłocznie badane

Każdy pracownik YIT jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zachowań niezgodnych z zasadami biznesu firmy. Dodatkowo, we wszystkich krajach w których działa YIT, pracują osoby odpowiedzialne za proces zgłaszania naruszeń. Od lat wykorzystujemy platformę, zarządzaną przez stronę trzecią, która pozwala naszym pracownikom na poufne zgłaszanie naruszeń, a w razie potrzeby – anonimowe raportowanie niezgodnych z zasadami działań. Raport można zgłaszać online lub telefonicznie w 15 językach. Każde naruszenie jest dokładnie oraz niezwłocznie badane, a w razie konieczności podejmowane są odpowiednie działania.

Relacja YIT z partnerami

  • Marketing naszych produktów oraz usług jest zawsze precyzyjny oraz zgodny z prawdą
  • Każdy pracownik ma prawo do bezpiecznego środowiska pracy
  • Nie wykorzystujemy oraz nie ujawniamy poufnych informacji w zabroniony sposób
  • Nie praktykujemy oraz nie tolerujemy jakiejkolwiek formy korupcji, wymuszeń bądź łapówek, zwalczając jednocześnie owe praktyki
  • YIT wspiera otwartą oraz sprawiedliwą konkurencję na wszystkich rynkach
  • Nie finansujemy partii, ugrupowań politycznych oraz polityków

Kodeks postępowania YIT w języku polskim dostepny jest na stronie:

kodeks postępowania YIT