Misja, wizja oraz wartości YIT są podstawą naszej działalności oraz metod pracy. Koncentrujemy się na długoterminowym sukcesie, co oznacza, iż nie dążymy do dobrych okresowych wyników finansowych za wszelką cenę. Aby osiągnąć sukces szanujemy partnerów, tworząc wartość zarówno dla klientów, akcjonariuszy, jak i dla pracowników.

Naruszenie zasad jest niezwłocznie badane

Chcąc wspierać rozwój branży w kierunku odpowiedzialności i etyki zaczęliśmy, jako jedna z pierwszych fińskich firm,  stosować tzw. system Whistleblower, inaczej zwany Kanałem YIT ds. etyki. System umożliwia naszym pracownikom poufne zgłaszanie ewentualnych naruszeń, a w razie potrzeby – anonimowe raportowanie niezgodnych z zasadami działań. Raport można zgłaszać online lub telefonicznie w 15 językach. Każde naruszenie jest dokładnie oraz niezwłocznie badane, a w razie konieczności podejmowane są odpowiednie działania.

ikony-1080x1080-9_22-v9.jpg

dostęp 24/7 przez internet i telefon

ikony-1080x1080-9_22-v7.jpg

anonimowość - niezależny system WhistleB

ikony-1080x1080-9_22-v11.jpg

zgłoszenia przez kanały wewnętrzne i zewnętrzne

Relacja YIT z partnerami

  • Marketing naszych produktów oraz usług jest zawsze precyzyjny oraz zgodny z prawdą
  • Każdy pracownik ma prawo do bezpiecznego środowiska pracy
  • Nie wykorzystujemy oraz nie ujawniamy poufnych informacji w zabroniony sposób
  • Nie praktykujemy oraz nie tolerujemy jakiejkolwiek formy korupcji, wymuszeń bądź łapówek, zwalczając jednocześnie owe praktyki
  • YIT wspiera otwartą oraz sprawiedliwą konkurencję na wszystkich rynkach
  • Nie finansujemy partii, ugrupowań politycznych oraz polityków

Kodeks postępowania YIT w języku polskim dostepny jest na stronie:

kodeks postępowania YIT