Podstawy naszej działalności

Nasza działalność jest prowadzona w zgodzie z ustawodawstwem krajów, na terenie których jesteśmy obecni. Respektujemy także zasady zawarte w fińskim Kodeksie Ładu Korporacyjnego. Kierujemy się również Zasadami Biznesu YIT (YIT Business Principles), wspólnymi wartościami oraz zasadami przywództwa przestrzeganymi w całej organizacji.

Organizacja

Zarządzanie oraz wdrażanie zasad odpowiedzialnego biznesu jest kluczowym elementem naszej działalności. Za implementację reguł na poszczególnych rynkach odpowiedzialni są lokalni menedżerowie najwyższego szczebla. Aby ułatwić proces wdrażania tych zasad, stworzyliśmy narzędzia oraz modele operacyjne określające cele rozwojowe, których realizacja monitorowana jest przy użyciu konkretnych wskaźników.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez YIT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na naszej stronie internetowej prezentujemy Informację o realizowanej strategii podatkowej przez YIT Development Sp. z o.o. za rok podatkowy 2022