Podstawy naszej działalności

Nasza działalność jest prowadzona w zgodzie z ustawodawstwem krajów, na terenie których jesteśmy obecni. Respektujemy także zasady zawarte w fińskim Kodeksie Ładu Korporacyjnego. Kierujemy się również Zasadami Biznesu YIT (YIT Business Principles), wspólnymi wartościami oraz zasadami przywództwa przestrzeganymi w całej organizacji.

Organizacja

Zarządzanie oraz wdrażanie zasad odpowiedzialnego biznesu jest kluczowym elementem naszej działalności. Za implementację reguł na poszczególnych rynkach odpowiedzialni są lokalni menedżerowie najwyższego szczebla. Aby ułatwić proces wdrażania tych zasad, stworzyliśmy narzędzia oraz modele operacyjne określające cele rozwojowe, których realizacja monitorowana jest przy użyciu konkretnych wskaźników.

Certyfikaty i systemy zarządzania

W naszej działalności wykorzystujemy kilka systemów certyfikacji zależnie od rynku, na którym obowiązują:

  • Zarówno certyfikat jakości ISO 9001, jak i certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001 obejmują wszystkie działania w krajach, w których obecna jest YIT (przyczyniające się do 74 procent naszych rocznych przychodów w 2014 roku i 72 procent w 2013 roku), 
  • Zarządzenie środowiskowe ISO 14001 objęło 22 proc. naszych przychodów w 2014 roku (2013: 22%). Certyfikat uwierzytelnia nasze przedsięwzięcia w trzech krajach bałtyckich, na Słowacji oraz w Finlandii.