• 31.10.2022
  • 198 wyświetleń

Justyna

,,Na stażu odbytym w YIT zrozumiałam jak ważna jest współpraca i komunikacja międzydziałowa.

Staż pozwolił mi zrozumieć funkcjonowanie rynku nieruchomości oraz całego procesu kupna-sprzedaży. 

Ponadto poznałam prawne aspekty swojej pracy, które pomogły mi na studiach."