Strony lokalne:
Corporate site:

Polityka prywatności dla kandydatów

Administratorem Państwa danych osobowych jest YIT Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twarda 18 (dalej YIT).

Cele i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Przeprowadzenie procesu rekrutacji:
  1. na podstawie art. 22¹ kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);
  2. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile zgoda została udzielona), tj. danych osobowych innych niż wskazane w art. art. 22¹ kodeksu pracy, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażona zgoda jest udzielana z poszanowaniem swobody jej udzielenia.
   W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych:
  1. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile zgoda została udzielona) (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażona zgoda jest udzielana z poszanowaniem swobody jej udzielenia. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych

YIT będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz YIT. Ponadto YIT będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ kodeksu pracy jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Jak długo będziemy przechowywali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji nie dłużej niż 12 miesięcy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 24 miesięcy lub do czasu odwołania powyższej zgody.

Jakie ma Pani/Panu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

W przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Jakub Gałczyński

Mail: iod@yit.pl

 

wyślij wiadomość

Masz dodatkowe pytania? Chcesz umówić się na spotkanie? Napisz lub zadzwoń.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

zadzwoń

Darmowa infolinia
Karolina Kędzierska
Kierownik sprzedaży
Paweł Muchowicz
Kierownik biura sprzedaży
Bożena Gorący
Specjalista ds. sprzedaży Nordic Mokotów
Jolanta Komar
Specjalista ds. sprzedaży Aroma Park
Mariusz Warakomski
Specjalista ds. sprzedaży Aroma Park
Zamknij
Zamknij