Aroma Park V

ul. Dziatwy 9, 03-109 Warszawa
Oddanie do użytkowania 09/2024
Liczba mieszkań:

30

Dostępne mieszkania:

22

Więcej szczegółów

Fabryka drożdży

Fabryka drożdży już w czasach swojej świetności stanowiła inwestycję pełną rozmachu. Wraz z upływem lat to właśnie budynek drożdżowni był jdnak modernizowany i przekształcany - tak, by na bieżąco dostosowywać go do aktualnych potrzeb i technologii produkcyjnch. 

Na szczególną uwagę zasługują elewacje wykonane z mocno wypalonej, nieotynkowanej cegły - surowe w wyrazie, ale przy tym dopracowane pod względem detali.

Rozmach, z jakim została wybudowana dawna fabryka drożdżowa sprawił, że dziś możemy podziwiać monumentalną skalę budowali i czerpać z jej industrialnego charakteru.

W nowym wydaniu dawnej Fabryki znajdziemy 5 kondygnacji nadziemnych. Różnice w kolorze cegły pozwalają dostrzec, że budynek był nadbudowany w celu podwyższenia ostatnie kondygnacji.

Ściany zewnętrzne obiektu zostały zachowane i poddane renowacji. Wnętrza wspólne znadjujące się wewnątrz budynku zyskały industrialny charakter.

Fabryka została wpisana do rejestru zabytków jako część zespołu zabytków.