• Wokół nas
  • 13.02.2023
  • 1746 wyświetleń

Fińska społeczność jako wzór dobrosąsiedztwa

Finlandia już od pięciu lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najszczęśliwszych krajów na świecie. Finowie są zdecydowanie zadowoleni ze swojej codzienności. Duży wpływ na ten dobrostan mają relacje społeczne mieszkańców. Fińskie społeczeństwo słynie bowiem z tego, że doskonale organizuje się zarówno w większych, jak i mniejszych społecznościach, potrafi współdziałać i nigdy się do siebie nie porównuje. Jakimi sąsiadami są Finowie?

 

W 2022 roku Finlandia po raz kolejny wyprzedziła 156 innych państw i znalazła się na prowadzeniu w rankingu „World Happiness Report”. Finowie uwielbiają swój kraj. Czują się w nim fantastycznie i chętnie dzielą się tą radością z innymi. Odnajdują się w większych oraz mniejszych społecznościach, dbają o otaczającą ich naturę i siebie nawzajem. Ich sąsiedzkie inicjatywy mogą być wzorem dla wielu narodów. Potwierdza to dr Frank Martela – filozof i psycholog, który bada podstawy szczęścia. Wykładowca na Uniwersytecie Aalto w Finlandii i autor książki o pomyślnym życiu[1] ocenił, skąd bierze się szczęście Finów. Sporo uwagi poświęcił m.in. ich sąsiedzkim stosunkom.

 

Dobrosąsiedzka komunikacja

„Nie porównuj się z innymi ani nie chwal się swoim szczęściem” – to jedna z dywiz, które Finowie biorą sobie do serca od dziecka. Nie zwracają oni uwagi na rzeczy materialne. Dr Martel przytacza w swojej książce przykład, kiedy spotkał jednego z najbogatszych ludzi w Finlandii. Mężczyzna zmierzał w stronę przystanku tramwajowego, wioząc swoją pociechę w wózku. Wybrał transport publiczny mimo tego, że mógł wsiąść do jednego ze swoich samochodów.

image1zcc.png

Finowie nie żyją na pokaz, a ich status społeczny nie ma dla nich samych większego znaczenia. Podobnie jak mieszkańcy sąsiednich skandynawskich krajów, kierują się na co dzień zasadami stoicyzmu. „Pierwszym krokiem do prawdziwego szczęścia jest wyznaczenie własnych standardów, zamiast porównywania się z innymi” – wskazał badacz.

Uchodzą za powściągliwych w okazywaniu emocji, ale tak naprawdę są po prostu bardzo skromni. Preferują minimalizm także w komunikacji z innymi osobami. Nie porównują się do innych i nie wywyższają na tle sąsiadów. Są życzliwi i uprzejmi, ale nigdy natarczywi. Potrafią artykułować swoje uwagi w sposób niezwykle kulturalny. Zamiast zarzucać sąsiadowi, że źle zaparkował samochód, zostawiają mu anonimowe liściki z miłą prośbą o przeparkowania pojazdu.

 

Dbanie o wspólną przestrzeń

Poczucie odpowiedzialności za otoczenie jest jedną z najważniejszych cech fińskich społeczności sąsiedzkich. Każdy mieszkaniec osiedla zdaje sobie sprawę z tego, że musi dołożyć swoją cegiełkę do poprawnego funkcjonowania swojej mikrospołeczności. Praca jest dla Finów niezwykle ważna, zwłaszcza gdy może przysłużyć się sąsiadom. Każdy chce poczuć się potrzebny i przynależeć do grupy. Jeśli sąsiedzka społeczność zarządza, aby odnowić płot otaczający osiedle lub wysprzątać okoliczne trawniki, Finowie od razu rwą się do pracy. Planują wspólnie poszczególne zadania, dzielą się obowiązkami, a wszelkie próby uniknięcia współpracy traktują podejrzliwie.

Dbałość o otoczenie.jpg

Finowie dbają o wspólną przestrzeń. Przestrzegają też wszelkich sąsiedzkich reguł, nawet jeśli nikt od nich tego nie wymaga. Wierzą, że skoro ktoś wymyślił pewną zasadę, to znaczy, że miał ku temu ważny powód. Nie bez powodu Finlandia jest krajem z największym zaufaniem społecznym w Europie. Zauważyć można to m.in. podczas spotkań wspólnot mieszkaniowych. Zazwyczaj są one obowiązkowe dla mieszkańców konkretnego budynku. Finowie chcą bowiem podejmować decyzje w obecności wszystkich zainteresowanych. Wspólnie decydują o tym, jak powinno wyglądać ich osiedle, co warto zmienić i jakie remonty należy przeprowadzić. Podobnie zarządzają wszelkimi wydarzeniami sąsiedzkimi. Każdy mieszkaniec powinien wziąć udział w organizacji, wspomagając społeczność.

W Finlandii istnieje silna tradycja współpracy i solidarności, co przekłada się na liczne projekty realizowane przez mieszkańców. Jednym z najważniejszych celów sąsiedzkich inicjatyw jest poprawa jakości życia oraz integracja mieszkańców. Skupiają się one na organizacji wspólnych imprez, takich jak pikniki czy festyny, co pozwala na nawiązanie nowych znajomości i wzmocnienie więzi społecznych.

 

Bezpieczeństwo sąsiedzkim priorytetem

Sąsiedzkie projekty w Finlandii skierowane są zarówno na poprawę estetyki okolicy, jak i ogólnego bezpieczeństwa mieszkańców. Solidarność Finów w tej kwestii potwierdza międzynarodowe badanie przeprowadzone w 2022 r. Aby sprawdzić uczciwość obywateli w 16 miastach na całym świecie, zorganizowano prosty eksperyment o nazwie „zgubiony portfel”. W Helsinkach, stolicy Finlandii, aż 11 z 12 portfeli zostało zwróconych właścicielom. Dla porównania, w Warszawie tylko 5 na 12 portfeli wróciło do właścicieli.

Bezpieczeństwo.jpg

Inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa są ważnym elementem fińskiej rzeczywistości. Grupy mieszkańców działają wspólnie, poprawiając poziom ochrony w swojej okolicy. Jednym z głównych celów takich sąsiedzkich inicjatyw jest zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa. W Finlandii organizowane są spotkania informacyjne oraz szkolenia umożliwiające mieszkańcom uzyskanie ważnych informacji na temat ogólnego bezpieczeństwa czy sposoby na jego poprawę. Nie brakuje też szeroko zakrojonych działań terenowych. Sąsiedzi wspólnie patrolują swoją okolicę i informują policję o niepokojących sytuacjach. Grupy te również współpracują z władzami lokalnymi, chcąc zapewnić jak najlepszą ochronę innym sąsiadom. Finowie wiedzą, że bezpieczna okolica musi być odpowiednio wyposażona. Inwestują więc wspólnie w systemy ochrony, takie jak monitoring i oświetlenie ulic.

 

Zrównoważony rozwój sąsiedztwa

Finowie są zaangażowani w działania na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju. Nic więc dziwnego, że fińskie wspólnoty mieszkaniowe organizują wydarzenia związane z recyklingiem i ochroną środowiska, takie jak zbiórki surowców wtórnych czy edukacja ekologiczna.

Popularne stają się osiedlowe centra recyklingu, w których mieszkańcy dzielą się pomysłami na rozsądne gospodarowanie odpadami. Finowie chętnie korzystają z doświadczeń sąsiadów. Wcielają w życie ich pomysły i bacznie obserwują, czy się sprawdzają. Ponadto wierzą, że drobne zmiany mogą mieć wpływ na zatrzymanie zmian klimatycznych. Wystarczy codziennie dokonywać dobrych wyborów, powoli zmieniając styl życia na bardziej ekologiczny.

Zrównoważony rowój.jpg

Przykładem na działania na rzecz tworzenia zrównoważonego sąsiedztwa jest historia Anny Evili, którą opublikowano na łamach „ThisisFINLAND Magazine”. Kobieta jest właścicielką nieruchomości ze sporym podwórkiem. Nie wykorzystuje całej przestrzeni, więc pozwala sąsiadom uprawiać na niej ogród. Mieszkańcy mogą korzystać z owoców ciężkiej pracy w postaci wyhodowanej żywności. „Owce, kury i króliki to znajome widoki z podwórka w Jalotus. Recykling i kompostowanie są naturalną częścią naszego codziennego życia” – mówiła w rozmowie z miesięcznikiem.

Finlandia to kraj szczęśliwych ludzi, z których z pewnością warto brać przykład. Proste zasady i przekonania, którymi kierują się w życiu, w tym również w relacjach z sąsiadami, stanowią dobrą inspirację, z której mogą czerpać inne narody. W Polsce, gdzie coraz częściej zwraca się uwagę na dobre stosunki z otoczeniem – ludźmi i naturą, postawa rodem z Finlandii ma szansę zawitać na dobre. W końcu wszyscy chcemy być szczęśliwi.

[1] Frank Martela, „A Wonderful Life: Insights on Finding a Meaningful Existence”