#YITtransparentnafirma 

      

Tworzenie lepszych warunków do życia to nasza misja, która nadaje cel i sens naszej działalności.

Jako firma deweloperska odgrywamy rolę kreatora mającego wpływ na środowisko oraz przyszłość ludzi, którzy zamieszkają na stworzonych przez nas osiedlach.

Dlatego tak ważne są dla nas wartości w postaci:

  • Szacunku
  • Współpracy
  • Kreatywności
  • Pasji

Na co dzień istotna dla YIT jest również transparentność, bezpieczeństwo naszych pracowników oraz zasady moralne.

W firmie korzystamy z kodeksu etyki, który zna i przestrzega, każdy z naszych pracowników.

Nasze działania

TRANSPARENTNE CENY

Poprzez transparentność rozumiemy szczerość oraz prawdę z naszymi Klientami, Pracownikami oraz Kontrahentami, przed którymi nie mamy nic do ukrycia.

Dlatego ceny mieszkań znajdujących się w naszej ofercie są jawne. 

Cenę każdego z lokum mogą zobaczyć wszystkie zainteresowane osoby. Są one dostępne na liście mieszkań każdej z naszych inwestycji na stronie internetowej oraz w prezentacjach na portalach nieruchomościowych, gdzie często klienci pierwszy raz spotykają się z naszą ofertą.

PRZESTRZEGAMY ZASAD ETYKI I BHP

Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas niezwykle istotne. Prócz pracy na terenie biura część zespołu wykonuje swoje obowiązki na placach budowy.

Każdemu z naszych pracowników zapewniamy pełen sprzęt oraz ubiór niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy.

Cała firma prowadzi swoje obserwacje bezpieczeństwa na budowie w aplikacji Dalux, dzięki czemu wszyscy uczymy się przezorności oraz ulepszenia naszych działań pod kątem BHP.

W YIT obowiązuje Kodeks Postępowania, z którego szkolenie ma każdy nowy pracownik firmy. Naruszenia kodeksu można zgłosić anonimowo poprzez system: WhistleB, Centrum Informowania o Nieprawidłowościach

Kodeks Postępowania YIT jest dostępny publicznie: yit_kodeks_postepowania_pl.pdf

      

Przestrzegamy zasad etyki i BHP

raporty z budowy.pngCo tydzień raportujemy z budowy

co2.pngDla projektów wykonujemy kalkulację CO2

cyberbezpieczeństwo.pngDbamy o cyberbezpieczeństwo informacji

transparentnosc-cen.pngDziałamy transparentnie - nie ukrywamy cen mieszkań

        

Obszary naszych działań